mouse.png
banner

TIẾN ĐỘ LÀM VIỆC

Gặp gỡ khách hàng
1. Gặp gỡ khách hàng
Nghiên cứu sơ bộ của hiện trạng. Dự trù bản thiết kế , thời gian và ngân sách của khách hàng.
Phát triển ý tưởng Kiến trúc & Thiết kế nội thất
2. Phát triển ý tưởng Kiến trúc & Thiết kế nội thất
Bố trí kiến ​​trúc, giải pháp nội thất và điều tra hoàn thiện
Thiết kế nội thất & cảnh quan
3. Thiết kế nội thất & cảnh quan
Chi tiết sơ đồ: chỉ định các lớp hoàn thiện và vật liệu chính cho sàn, tường, đồ nội thất, v.v.
Thiết kế xây dựng
4. Thiết kế xây dựng
Đảm bảo các kỹ thuật và tiêu chuẩn được tuân thủ trước khi thi công
Bản vẽ kỹ thuật
5. Bản vẽ kỹ thuật
Hợp đồng thi công kỹ thuật đầy đủ, chi tiết cho dự án
Giám Sát - Hoàn Thiện
6. Giám Sát - Hoàn Thiện
Giám sát công trình và hoàn thiện nghiệm thu