Tư Vấn - Thiết Kế - Thi Công

Giới thiệu

Tư Vấn - Thiết Kế - Thi Công

    “Khi bắt đầu, ý tưởng đầu tiên của tôi cho một công trình là vật liệu. Tôi tin rằng kiến trúc là như vậy. Nó không phải giấy, không phải hình thức. Nó là không gian và vật liệu”.
                                                                                                       - NORMAN FOSTER -